KULLANIM ŞARTLARI | ZFR-AS ASANSÖR

KULLANIM ŞARTLARI

Bu sitedeki tüm içerik her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak
üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar ZFR-AS ASANSÖR'a aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun ZFR-AS ASANSÖR'ün yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da baska bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, naklı, tekrar yayınlanması, teshiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

ZFR-AS ASANSÖR'ün sitesindeki bağlantılar sizi mevcut ağının dışına götürebilir. ZFR-AS ASANSÖRj, bu sitelerin içeriği, doğrulugu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. ZFR-AS ASANSÖR, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu degildir. ZFR-AS ASANSÖR'e bu sitelere erisim veya bu sitelerin kullanimindan dogabilecek herhangi bir dogrudan, dolayli, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Bu sitede yer alan tüm unsurlar sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır ZFR-AS ASANSÖR'den hiç biri bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan ZFR-AS ASANSÖR kesinlikle sorumlu değildir.

İnternet aracılığıyla ZFR-AS ASANSÖR'e ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dâhil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri ZFR-AS ASANSÖR'E geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin ZFR-AS ASANSÖR tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler ZFR-AS ASANSÖR'ün doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.